Af Hotel

  • Oteldə minimum 2 nəfər üçün ikinəfərlik otaqda yerləşdirmə
  • Hava limanına çatdırılma
  • Oteldə gündə üç dəfə qidalanma.
  • İçərişəhər turu
Slide 1 /
Suggestion

Other hotels in same city

BE IN TOUCH

Contacts

Address

Izmir Ave. 5,

Baku AZ1065, Azerbaijan

contacts.phone

Gamidov Studio